Företagsmassage

Massage på arbetsplatsen

Fler och fler företag anlitar egen massör som kommer till företaget och ger personalen massage på arbetstid.

I många fall har detta lett till friskare personal och minskad sjukfrånvaro.

Ring eller maila för mer information eller frågor.